RESEARCH PAPER
Study of the phase transitions of sucrose mixtures with monovalent inorganic salts
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (77), 95-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W pracy określono parametry przemian fazowych (temperatura przemiany szklistej, temperatura i ciepło krystalizacji, temperatura i ciepło topnienia) sacharozy oraz mieszanin sacharozy z dodatkiem jednowartościowych soli nieorganicznych (NaCl i KCl). Stwierdzono, że temperatura końcowa przemiany szklistej dla mieszanin sacharoza/KCl i sacharoza/NaCl obniżyła się w porównaniu do czystej sacharozy amorficznej tylko przy niskich poziomach aktywności wody, natomiast temperatura krystalizacji oraz temperatura topnienia tych mieszanin wzrosła w odniesieniu do czystej sacharozy amorficznej w całym badanym zakresie aktywności wody.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie przemian fazowych mieszanin sacharozy z jednowartościowymi solami nieorganicznymi
temperatura przemiany szklistej, temperatura i ciepło krystalizacji, temperatura i ciepło topnienia, aktywność wody
The paper defines the parameters of the phase transitions (glass transition temperature, the temperature and heat of crystallization, melting temperature and heat) of sucrose and mixtures of sucrose with monovalent inorganic salts (NaCl and KCl). The end temperature of glass transition for sucrose/KCl and sucrose/NaCl mixtures was found to have fallen in comparison with pure amorphous sucrose only at low levels of water activity, while the crystallization and melting temperatures of these mixtures were found to have increased in comparison with pure amorphous sucrose in the overall range of water activity investigated.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top