Pollution of streams of river-basin Narew on section Suraż-Tykocin
 
More details
Hide details
1
Department of Technological Studies, Technical University, Wiejska str. 45A, 15-351 Białystok
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 529-538
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In work one investigated composition of samples water received from chosen points on river Narew and her inflows. Points of conscription one situated on area Narwiański Park Narodowy and in zone immediately adjoining. Research permited to qualify contents among others of nitrogen, phosphorus, calcium ions, potassium and sodium - and to show their origin. One observed low participation of nitrogen in investigated waters. Results of researches showed greater quantities of calcium, potassium and sodium ions - in inflows, in relation to waters of river Narew.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zanieczyszczenia antropogeniczne cieków na obszarze bagiennej doliny górnej Narwi od Suraża do Tykocina
wody rzeki, makroelementy, mikroelementy
W pracy badano skład fizyczno-chemiczny próbek wody pobieranych z wy- typowanych punktów na rzece Narew oraz jej dopływach. Punkty poboru zlokalizowano na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego oraz w strefie bezpośrednio sąsiadującej. Badania pozwoliły określić zawartości między innymi związków azotu, fosforu, jonów wapniowych, potasowych i sodowych oraz wskazać ich pochodzenie. Zaobserwowano niski udział azotu w badanych wodach. Wyniki badań wykazały większe ilości jonów wapniowych, potasowych i sodowych w dopływach, w stosunku do wód rzeki Narew.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top