RESEARCH PAPER
Effects of foliar application of yarious minerał fertilization on rates of microelement content in winter wheat
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-27
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 39-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments were conducted on lime soil (medium loam) with low phosphorus and high available potassium content. The experiment included 2 soil fertilization rates and 4 variants of foliar application. A universal leaf fertilizer, Wuxal Top N, was applied on winter wheat as an experimental plant. The aim of the studies was to evaluate the effects of leaf nutrition with various soil fertilization on the Fe, Mn, Zn and Cu contents in wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dolistnego dokarmiania na za wartość mikroelementów w pszenicy ozimej, przy różnych poziomach na wożenia mineralnego
pszenica, dolistne dokarmianie, mikroelementy
Badania polowe przeprowadzono na glebie węglanowej (glina średnia) o bardzo niskiej zasobności w fosfor i wysokiej w potas przyswajalny. Schemat doświadczenia obej¬mował 2 poziomy nawożenia doglebowego i 4 warianty dolistnego dokarmiania roślin. Zastosowano uniwersalny nawóz dolistny Wuxal top N. Celem badań było określenie wpływu dolistnego dokarmiania roślin, na tle zróżnicowanego nawożenia doglebowego na zawartość Fe, Mn, Zn i Cu w pszenicy ozimej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top