Parameter selection of equations of water vapour adsorption kinetics by cocoa instant powder and its igredients
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University (SGGW) ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 719-731
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the research was analysis of material composition and water activity influence on the kinetics of water vapour adsorption. The materials were powders: crystal and powder sugars, pure cocoa, milk powder and maltodextrin. Kinetics of water adsorption were determined at three levels of water activity of the environment (0.34; 0.65; 0.90). Two exponential equations were determined: simplified and compound. Both equations well fitted the adsorption curves at three levels of water activity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
DOBÓR PARAMETRÓW RÓWNAŃ kinetyki ADSORPCJi PARY WODNEJ PRZEZ KAKAO INSTANT i jego składniki W POSTACI SYPKIEJ
kakao instant, adsorpcja pary wodnej, aktywność wody, kinetyka adsorpcji pary wodnej
Celem pracy była analiza wpływu aktywności wody kakao instant w postaci sypkiej z uwzględnieniem zmian składu surowcowego mieszaniny na dobór parametrów równań opisujących krzywe kinetyki adsorpcji pary wodnej. Materiał badawczy stanowiły następujące surowce w postaci sypkiej: cukier puder, cukier kryształ, kakao, mleko w proszku, maltodekstryna. Wyznaczono kinetykę adsorpcji pary wodnej przy trzech poziomach aktywności wody środowiska (0,34, 0,65 i 0,90). Do uzyskanych danych empirycznych dopasowano dwa równania wykładnicze. Obydwa równania w wystarczającym stopniu opisują zależności zawartości wody od czasu adsorpcji pary wodnej przy trzech poziomach aktywności wody środowiska.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top