Parameter selection of equations of water vapour adsorption kinetics by cocoa instant powder and its igredients
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University (SGGW) ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 719–731
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the research was analysis of material composition and water activity influence on the kinetics of water vapour adsorption. The materials were powders: crystal and powder sugars, pure cocoa, milk powder and maltodextrin. Kinetics of water adsorption were determined at three levels of water activity of the environment (0.34; 0.65; 0.90). Two exponential equations were determined: simplified and compound. Both equations well fitted the adsorption curves at three levels of water activity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
DOBÓR PARAMETRÓW RÓWNAŃ kinetyki ADSORPCJi PARY WODNEJ PRZEZ KAKAO INSTANT i jego składniki W POSTACI SYPKIEJ
kakao instant, adsorpcja pary wodnej, aktywność wody, kinetyka adsorpcji pary wodnej
Celem pracy była analiza wpływu aktywności wody kakao instant w postaci sypkiej z uwzględnieniem zmian składu surowcowego mieszaniny na dobór parametrów równań opisujących krzywe kinetyki adsorpcji pary wodnej. Materiał badawczy stanowiły następujące surowce w postaci sypkiej: cukier puder, cukier kryształ, kakao, mleko w proszku, maltodekstryna. Wyznaczono kinetykę adsorpcji pary wodnej przy trzech poziomach aktywności wody środowiska (0,34, 0,65 i 0,90). Do uzyskanych danych empirycznych dopasowano dwa równania wykładnicze. Obydwa równania w wystarczającym stopniu opisują zależności zawartości wody od czasu adsorpcji pary wodnej przy trzech poziomach aktywności wody środowiska.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125