RESEARCH PAPER
INSOL fertilizers for foliar application produced by the Fertilizers Research Institute (INS) in Puławy – production technology and properties
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Fertilizers Research Institute, Al. 1000 Lecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-14
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 347-355
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Characteristics and production technology of INSOL liquid fertilizer range for foliar application, produced by the Fertilizers Research Institute (INS) in Puławy, is presented. With a product range consisting of more than 30 INSOL fertilizers for foliar nutrition of agricultural and horticultural crops, the Institute is reckoned among the largest domestic producers of liquid fertilizers. The INSOL fertilizers are produced batchwise in a production plant with an annual capacity of up to 5.000 m of liquid fertilizer. Basic raw materials are technical grade salts and acids, solid fertilizers, and chelating agents such as citrates, EDTA, DTPA, lignosulfonates, ascorbic acid. The production technology used for the INSOL fertilizers is based on the INS own know-how. It does not produce waste and is friendly to the environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Technologia i własności nawozów dolistnych INSOL wytwarzanych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach
nawozy dolistne, technologia wytwarzania, chelaty mikroelementowe
W pracy przedstawiono technologię wytwarzania i własności wybranych nawozów dolistnych INSOL wytwarzanych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Instytut zalicza się do największych krajowych producentów nawozów płynnych, asortyment produkcji obejmuje ponad 30 rodzajów, przeznaczonych do dolistnego dokarmiania upraw rolniczych i ogrodniczych. Produkcja nawozów klarownych INSOL prowadzona jest w sposób periodyczny w instalacji o zdolności produkcyjnej sięgającej 5 tyś. m3/rok. Podstawowymi surowcami są sole i kwasy techniczne, surowce nawozowe, substancje chelatujące mikroelementy: cytryniany, FDTA, DTP A, kwas askorbinowy. Technologie produkcji nawozów opierają są na własnych rozwiązaniach Instytutu, nie powodują powstawania odpadów, są przyjazne dla środowiska.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top