RESEARCH PAPER
Energetic estimation of drying process of maize feed grain
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, AR w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 145-152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper an energetic estimation of drying process of maize feed grain in family farm was presented. The investigations was carried in family farm which was placed in Lublin voivodeship. The humidity of maize grain gathered fluctuated within the limits of 29.7-31.4%. Chamber dryer for portion working was used during wet maize grain drying. Volume of dryer amounted to 9 t of grain and its capacity fluctuated within the limits of 0,5-0,6 t h–1. The energy consumption ratio of maize grain drying process amounted to 2,1-2,5 GJ t–1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena energetyczna procesu suszenia ziarna paszowego kukurydzy
kukurydza, ziarno paszowe, suszenie, nakłady energetyczne
W pracy przedstawiono ocenę energetyczną procesu suszenia ziarna paszowego kukurydzy. Badania prowadzono w gospodarstwie rodzinnym położonym w woj. lubelskim. Wilgotność zbieranego ziarna kukurydzy wahała się w granicach 29,7-31,4%. Do suszenia wilgotnego ziarna kukurydzy stosowano suszarkę komorową o działaniu porcjowym. Pojemność suszarki wynosiła 9 t ziarna, natomiast jej wydajność wahała się w granicach 0,5-0,6 t•h–1. Wskaźnik energochłonności procesu suszenia ziarna kukurydzy wynosi l 2,1-2,5 GJ•t–1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top