RESEARCH PAPER
Influence of drying process on density changes of selected apple varieties
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
2
Katedra Techniki Cieplnej AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
Publication date: 2020-05-27
 
Acta Agroph. 2001, (45), 131–142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The density of dried body which consists of the liquid, solid and volatile phase, is a function of the phases densities and their volume fractions, what had been verified experimentally. Until now it was assumed that the density depends on the moisture contents, dry or wet basis. In the process of drying apples the decrease of water volume fraction and considerable rectilinear drop of the density were observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ procesu suszenia na gęstość wybranych odmian jabłek
skurcz suszarniczy gęstość owoców w czasie suszenia
Gęstość suszonego ciała, składającego się z fazy ciekłej, stałej i lotnej, jest funkcją gęstości faz i ich objętościowych udziałów, co zostało zweryfikowane doświadczalnie, Dotychczas przyjmowano, iż gęstość zależy od bezwzględnej wilgotności masowej lub od wilgotności względnej. W procesie suszenia jabłek wystąpiło zmniejszanie objętościowego udziału wody i znaczny, prostoliniowy spadek gęstości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125