Mineral fertilization effect on timothy-grass yield
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 267-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After a field experiment on loess soil, established for the purpose of the assessment of the effect of mineral fertilization on timothy grass yield, we have found that increase in nitrogen and, to lesser extent, in potassium fertilization significantly improved both fresh and dry matter yields. Mineral fertilization (NPK) has not caused any significant changes in the percentage contents of dry matter in the sward of this plant, however in its consequence certain tendencies and noticeable differences occurred. Increase in nitrogen and, to lesser extent, potassium fertilization caused a decline, and phos-phorus fertilization an increase, in the percentage contents of dry mater in the sward of timothy-grass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie nawożenia mineralnego na plonowanie tymotki łąkowej
nawożenie NPK, Plon, zawartość suchej masy, tymotka łąkowa
Po przeprowadzeniu badań polowych założonych na glebie płowej wytworzonej z lessu, w których oceniano wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego NPK, na plonowanie tymotki łąkowej, stwierdzono, że: wzrastające dawki nawożenia azotowego, w mniejszym stopniu potasowego, spowodowały istotne zwiększenie plonu zielonej i suchej masy. Nawożenie mineralne (NPK) nie miało istotnego wpływu na zawartość suchej masy w runi tej rośliny, oddziaływało jednak na wystąpienie pewnych tendencji i zauważalnych różnic. Wzrastające nawożenie azotem i w mniejszym zakresie potasem spowodowało zmniejszenie, a fosforem zwiększenie, procentowej zawartości suchej masy w runi tymotki łąkowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top