Use of alternative fuels based on selected fraction of communal and industrial waste in Cement Factory Górażdże
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Life Sciences in Wrocław ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
2
Górażdże Cement S.A., ul. Cementowa 1, Chorula, 45-076 Opole
 
3
WPO ALBA S.A., ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 277-288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The publication presents an analysis of the possibility of exploiting selected fractions of municipal and industrial wastes as alternative fuel. Production of the fuel takes place at the Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. and is used by Górażdże Cement S.A. During the examinations it was found that in 2008 WPO ALBA produced over 4 000 Mg of the alternative fuels. In 2008, Górażdże Cement S.A. used 178 876 Mg of the alternative fuels to produce cement. The processing of the waste to the alternative fuels contributes to a reduction of the wastes which are intended for neutralisation by storing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie paliw alternatywnych na bazie wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych w Cementowni Górażdże
odpady, selekcja, paliwa alternatywne
Publikacja przedstawia analizę możliwości wykorzystania wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych jako paliwa alternatywnego. Wytwarzanie paliwa odbywa się we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania ALBA S.A., a wykorzystywane jest przez Cementownię Górażdże S.A. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w 2008 roku firma WPO ALBA wyprodukowała ponad 4 000 Mg paliw alternatywnych. Cementownia Górażdże wykorzystała w 2008 roku do produkcji klinkieru 178 876 Mg paliw alternatywnych. Przeróbka odpadów na paliwa alternatywne przyczyniła się do zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania poprzez składowanie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top