Milling value of grain of selected wheat cultivars from crop years 2012-2014
 
More details
Hide details
1
Department of Grain Processing and Bakery, Institute of Agricultural and Food Biotechnology ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 105-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the milling value of four winter wheat cultivars (Bamberka, Bogatka, Muszelka, Tonacja) and two spring wheat cultivars (Bombona and Nawra). Grain originated from a production farm, from the crop years 2012-2014. The following parameters of grain were evaluated: test weight, kernel vitreousness and ash content. Grain was milled using an MLU-202 Bühler laboratory mill. The milling results of tested grain cultivars were analysed. The ash content of flour and milling efficiency factor K were evaluated. There was significant differentiation in milling value between tested wheat cultivars. The grain of winter wheat cultivars, compared with the grain of spring wheat cultivars, was characterised by lower ash content and higher yield of flour. Winter wheat cultivars – Muszelka and Tonacja – were characterised by the best milling value according to the milling efficiency factor K. Spring wheat cultivar – Bombona - was characterised by the least favourable parameters. Wheat grain from the crop year 2013 was characterised by the higher ash content and lower flour yield. There was significant positive correlation between test weight and kernel vitreousness. The yield of flour from breaking rolls was correlated negatively with test weight and kernel vitreousness. Whereas, total flour yield, reduction flour yield and shorts yield correlated negatively with ash content in grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wartość przemiałowa ziarna wybranych odmian pszenicy ze zbiorów z lat 2012-2014
odmiany pszenicy, pszenica jara, pszenica ozima, wartość przemiałowa
Celem pracy było określenie wartości przemiałowej ziarna czterech odmian pszenicy ozimej (Bamberka, Bogatka, Muszelka, Tonacja) oraz dwóch odmian pszenicy jarej (Bombona i Nawra). W ziarnie pochodzącym z towarowej produkcji rolniczej ze zbiorów z lat 2012-2014 oznaczono: gęstość w stanie zsypnym, szklistość oraz zawartość popiołu. Następnie ziarno przemielono w młynie laboratoryjnym MLU-202 firmy Bühler. Na podstawie uzyskanych produktów sporządzono bilans przemiałowy oraz obliczono współczynnik efektywności przemiału K. W otrzymanych mąkach oznaczono zawartość popiołu. Stwierdzono istotne zróżnicowanie badanych odmian pszenicy pod względem wartości przemiałowej. Ziarno odmian pszenicy ozimej, w porównaniu do ziarna odmian pszenicy jarej, charakteryzowało się średnio niższą zawartością popiołu i wyższym ogólnym wyciągiem mąki. Na podstawie wartości współczynnika efektywności przemiału K stwierdzono, że najlepszą wartością przemiałową charakteryzowało się ziarno odmian pszenicy ozimej - Muszelka i Tonacja, zaś najmniej korzystnie oceniono ziarno odmiany jarej - Bombona. Ziarno odmian pszenicy ze zbiorów 2013 roku oceniono mniej korzystnie pod względem wartości przemiałowej, co wynikało z wyższej zawartości popiołu w ziarnie oraz niższego ogólnego wyciągu mąki. Stwierdzono istotne dodatnie zależności pomiędzy gęstością ziarna w stanie zsypnym i szklistością ziarna. Ilość mąki śrutowej zależała ujemnie od gęstości ziarna w stanie zsypnym i jego szklistości. Natomiast na ogólny wyciąg mąki, ilość mąki wymiałowej i ilość otrąb drobnych ujemne wpływała zawartość popiołu w ziarnie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top