Microscope analysis of two generations of wheat grain grown from gamma irradiated seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry and Food Analysis, Agricultural University, ul. Mazowiecka 48, 60-623 Poznań
 
2
Institute of Animal Reproduction and Food Research, Division of Food Science, Polish Academy of Science, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 483-492
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Significant reduction of grain damage by insect pests can be achieved by application of gamma irradiation of cereal grain before storage. This paper presents the indirect effect of gamma irradiation of wheat grain Begra variety on grain microstructure caused by selected radiation doses (0.05 kG and 0.1 kGy). Grain endosperm microstructure tested indirectly in two generations of grain crop was not affected by gamma rays used. However, smaller dimensions of external epidermal cells of kernels in both generations of wheat grain crop were noted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza mikroskopowa ziarna pszenicy dwu pokoleń wyhodowanych z nasion poddanych promieniowaniu gamma
ziarno pszenicy, promieniowanie gamma, analiza mikroskopowa, pokolenia następcze
Znaczne ograniczenie strat powodowanych przez owady w magazynowanym ziarnie zbóż można osiągnąć stosując napromienianie promieniami gamma. Praca zawiera wyniki badań wpływu wybranych dawek promieniowania gamma (0,05 kGy i 0,1 kGy) na zmiany mikrostruktury ziarniaków pszenicy odmiany Begra w dwu kolejnych pokoleniach. Nie stwierdzono pośredniego wpływu promieniowania gamma na mikrostrukturę bielma ziarniaków dwu pokoleń. Odnotowano natomiast mniejsze wymiary komórek epidermy zewnętrznej ziarna w dwu kolejnych pokoleniach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top