Weed infestation of hard wheat (Triticum durum Desf.) depending on forecrops and agrotechnical level
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lub-lin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 493-505
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field experiment was established in 2003-2005 at Uhrusk Experimental Station of Lublin Agricultural University. The experiment was conducted according to the method of split–plot which was designed with four replications, on 10 m2 plots. The grey-brown rendzina soil was formed from light loam, weak sandy, and it was classified into the very good rye complex. The experiment concerned five forecrops for hard wheat: pea, potato, hard wheat (1x), hard wheat (2x), hard wheat (3x), and two agrotechnical levels: minimized (nitrogen 90 kg ha–1, harrowing) and intensive (nitrogen 140 kg ha–1, harrowing, herbicides: 2,4-D, fenoxaprop-P-ethyl and fungicides). Number of weeds in hard wheat was higher after hard wheat (3x) in relation to pea, potato, wheat (1x) and wheat (2x). Air dry mass of weeds in hard wheat was higher after hard wheat (3x) and hard wheat (2x) in relation to pea, potato, and wheat (1x). Intensive agrotechnical level decreased the number and air dry mass of weeds, in relation to the minimized level. In hard wheat predominated: Avena fatua, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Stellaria media, Fallopia convolvulus, Galium aparine, Veronica persica and Melandrium album.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od przedplonu i poziomu agrotechniki
pszenica twarda, przedplon, poziom agrotechniki, liczba chwastów, powietrznie sucha masa chwastów, skład gatunkowy
Ścisłe doświadczenie polowe prowadzono w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk w latach 2003-2005. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Celem badań była ocena zachwaszczania pszenicy twardej w zależności od przedplonu i poziomu agrotechniki. Stwierdzono więcej chwastów na 1 m2 w stanowisku, w którym pszenicę wysiewano 3-krotnie po sobie, natomiast istotnie mniej po ziemniaku, grochu siewnym oraz po pszenicy wysiewanej 1- i 2-krotnie po sobie. Większą powietrznie suchą masę wytworzyły chwasty w stanowisku po pszenicy wysiewanej 2- i 3-krotnie po sobie niż po ziemniaku, grochu siewnym oraz po pszenicy wysiewanej po sobie. Herbicydy stosowane w pszenicy twardej (intensywny poziom agrotechniki) zmniejszały liczbę chwastów na 1 m2 o 59,7% oraz ich powietrznie suchą masę o 60,6%, w stosunku do poziomu zminimalizowanego. Dominującymi gatunkami chwastów w pszenicy twardej były: Avena fatua, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Stellaria media, Fallopia convolvulus, Galium aparine, Veronica persica i Melandrium album.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top