Micromorphographic analysis of the structure of horticutural substrates
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, ul. S. Leszczyńskiego 7 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 207-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An investigation was carried out on the structure of 14 horticultural substrates, applied to plant cultivation in containers. Special preparations – soil blocks were used for the morphologic analysis of the structure. They had been prepared, earlier, by saturation of prepared samples of the beds with a solution of Polimal-109 polyester resin. The samples were prepared inside boxes of dimensions 8 x 9 x 4 cm, from the substrates, piled loosely at a degree of moisture corresponding to the field water capacity (–9.81 kPa). The polished surfaces of the soil blocks were used to prepare the real images of the structure, after saving in computer memory, at a resolution of 600 x 600 points per inch. It was found out that the structure of the two groups of investigated beds – the mineral and the organic ones – differed considerably. In the loose organic beds fully formed aggregate structure occurred most frequently, while the single grains structure was characteristic for most of the mineral beds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mikromorfograficzna analiza struktury podłoży ogrodniczych
struktura, podłoża ogrodnicze, analiza obrazu
Przeprowadzono badania struktury 14 podłoży ogrodniczych wykorzystywanych do uprawy roślin w pojemnikach. Do morfologicznej analizy struktury wykorzystano specjalne preparaty – zgłady jednostronne. Wykonano je, nasycając wcześniej przygotowane próbki podłoży roztworem żywicy poliestrowej Polimal-109. Próbki przygotowano w pojemnikach o wymiarach 8 x 9 x 4 cm z podłoży usypanych luźno w stanie wilgotności odpowiadającej polowej pojemności wodnej (–9,81 kPa). Wypolerowane powierzchnie zgładów jednostronnych posłużyły do sporządzenia rzeczywistych obrazów struktury po wprowadzeniu do pamięci komputera z rozdzielczością 600 x 600 punktów na cal. Stwierdzono, że struktura dwu grup badanych podłoży – mineralnych i organicznych znacznie się różniła. W luźnych podłożach organicznych najczęściej występowała w pełni wykształcona struktura agregatowa, zaś dla większości podłoży mineralnych charakterystyczna była struktura rozdzielnocząstkowa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top