Mechanical properties of tomato fruit skin studied at different temperatures of storage
 
More details
Hide details
1
Faculty of Physics, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 45-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents the results of a study on the influence of storage temperature (14ºC and 21ºC) on some mechanical properties of tomato fruit skin (Admiro variety). The Young modulus and the Poisson ratio were determined for the studied material. Samples were examined under uniaxial tension stress. A significant decrease of the Young modulus value was observed for fruits stored at temperature of 14ºC. The Poisson ratio also decreased at 14ºC whereas at 21ºC no significant changes were found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne skórki owoców pomidora w różnych temperaturach przechowywania
skórka owoców pomidora, mechaniczne właściwości, moduł Younga, współczynnik Poissona
W pracy zaprezentowano wyniki badań wpływu dwóch temperatur przechowywania (14ºC i 21ºC) na zmianę wybranych mechanicznych własności skórki owoców pomidora szklarniowego odmiany Admiro. Podczas składowania surowca w założonych warunkach temperaturowych wyznaczano wartości modułu Younga E i współczynnika Poissona v. Podstawę przeprowadzonych analiz stanowiły dane otrzymane podczas testów jednoosiowego rozciągania wypreparowanych próbek. Zaobserwowano wyraźne obniżenie wartości E po 8 dniach przechowywania dla owoców w temperaturze 14ºC. Wartości współczynnika Poissona v różniły się w zależności od temperatury przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top