Optimisation of physical and chemical properties of RME biofuels in the aspect of choice of rapeseed cultivars and operation of agricultural vehicles
 
More details
Hide details
1
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, Agricultural University ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 33-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The configuration of fuel injection systems in self-ignition (Diesel) engines and issues of optimisation of the process of combustion determine specific quality requirements in relation to engine fuels. Changes in the physicochemical properties of RME biofuels and destruction of structural materials constitute the basis for the introduction of material substitutes in the fuel systems of engines and identify the need of establishing norms for the storage of biofuels. On the basis of conducted examinations, an appraisal was made of the processes of the decomposition of materials applied in the fuel systems of engines of agricultural vehicles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie cech fizycznych i chemicznych biopaliw RME w aspekcie doboru odmian rzepaku i eksploatacji pojazdów rolniczych
biopaliwa RME, cechy fizyko-chemiczne biopaliw, destrukcja materiałów konstrukcyjnych silnika
Konfiguracja wtrysku paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym oraz zagadnienia optymalizacji procesu spalania wyznaczają określone wymagania jakościowe w stosunku do paliw silnikowych. Zmiany cech fizyko-chemicznych biopaliw RME oraz destrukcja materiałów konstrukcyjnych stanowią podstawę do wprowadzania zamienników materiałowych w układzie paliwowym silników i wyznaczają potrzebę ustalenia norm przechowywania biopaliw. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano oceny procesów destrukcji materiałów stosowanych w układach paliwowych silników pojazdów rolniczych. Ocena jakości produktów RME i możliwość ich wykorzystania w pojazdach rolniczych powinna być dokonywana wieloaspektowo. Należy wprowadzić zamienniki materiałowe w układzie paliwowym silników pojazdów rolniczych zgodnie ze standaryzacją przemysłu motoryzacyjnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top