Macroinvertebrate drift in a lowland river during its recovery to the natural discharge
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Vertebrate Zoology, University of Łódź, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland
2
Department of Conservation. University of Łódź, ul. Banacha 1/3, 91-237 Łódź, Poland
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 343–354
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to learn the composition and seasonal dynamics of the macroinvertebrate drift of the Drzewiczka River in a period of the river’s recovering to its natural discharge (renaturisation), after almost seven decades of impoundment and two decades of canoeing track functioning there. In five dominant river habitats, morphometric and hydraulic river parameters were recorded beside the abundance of drifting macroinvertebrates to assess which of them determine the amount of the macroinvertebrate drift. Macroinvertebrates constituted from 0.5 to 2.3% of the total weight of the transported organic matter. Their relatively high density in the water column (the maximum was 4947 specimens per 100 m–3 in HM in May) may be explained by colmatation. In the macroinvertebrate drift, dipterans of the Chironomidae family (mainly Orthocladiinae and Tanytarsini), mayflies (mainly Baetis), and black-flies (Simulidae) were dominant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fauna unoszona w renaturyzowanej nizinnej rzece
makrobezkręgowce, dryf, Chironomidae, Trichoptera, rzeka, renaturyzacja
Celem badań było poznanie składu i dynamiki sezonowej dryfu w Drzewiczce w okresie jej powrotu do naturalnego przepływu, po prawie siedmiu dekadach piętrzenia i dwu dekadach funkcjonowania toru kajakowego. W pięciu dominujących siedliskach rzeki, obok obfitości dryfujących bezkręgowców szacowano parametry morfometryczne i hydrauliczne rzeki celem określenia, które z nich determinują wysokość dryfu. Makrobezkręgowce stanowiły od 0,5 do 2,3% całkowitej masy unoszonej materii organicznej. Ich stosunkowo wysokie zagęszczenie w toni wodnej (maksimum przypadało w maju 4947 osobników w 100 m–3 w HM) można wyjaśnić kolmatacją. W faunie unoszonej dominowały muchówki z rodziny Chironomidae (głównie Orthocladiinae i Tanytarsini, jętki Ephemenoptera (głównie Baetis) oraz meszki (Simuliidae).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125