Caddisflies (trichoptera) of waters in the vicinity of Radzyń Podlaski (Eastern Poland)
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 177-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The researches based on larval material only. 17 taxa were found of which 6 species were new for Podlasie. The relatively small number of species did not correspond to many different types of examined sites. Probably this poverty of species resulted from the intensive agricultural use of the investigated area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Chruściki (trichoptera) wód okolic Radzynia Podlaskiego (Polska Wschodnia)
Podlasie, Nizina Południowopodlaska, Trichoptera, ekologia larw
Niniejsza praca przedstawia listę gatunków Trichoptera okolic Radzynia Podlaskiego opracowaną na podstawie stadiów larwalnych. Ponieważ Nizina Południowopodlaska, na której znajduje się badany obszar, nie była dotychczas objęta badaniami trichopterologicznymi, prezentowane wyniki mają charakter pionierski. Znaleziono 6 nowych gatunków dla Podlasia. Liczba stwierdzonych gatunków jest mała zważywszy na różnorodność badanych siedlisk. Interesujący jest prawie zupełny brak chruścików bezdomkowych (m.in. z rodziny Hydropsychidae) oraz drapieżników (np. z rodziny Polycentropodidae). Być może ubóstwo gatunkowe Trichoptera badanego terenu związane jest z jego intensywnym użytkowaniem rolniczym. Problem ten został rozpatrzony w dyskusji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top