Populational parameters of trichopterans (Trichoptera) in dominant habitats of a permanently disturbed lowland river
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 585-593
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water release through the dam, additionally determined by the functioning of a wild-water slalom canoeing track, strongly modified natural discharge of the lowland Drzewiczka River, contributing to a considerable heterogeneity of environmental conditions; the biota, their resource and their habitats were distributed as patches. Having more physically heterogenous environments this section of the Drzewiczka River contained a greater abundance of macrobenthos than streams with less heterogeneous habitats, chironomid insects being dominants, and ephemeropterans and trichopterans eudominants. Over the annual cycle much difference in the distribution of trichopterans was recorded. In the reophilous habitats scrapers represented by Psychomyia pusilla (up to 6500 inds m-2 in December), and filtrators of the family Hydropsychidae � Hydropsyche contubernalis (up to 2400 inds m-2 in June) and Hydropsyche pellucidula and Hydropsyche modesta were the most abundant. The habitat overgrown by submerged macrophytes was represented by the same species that occurred in the riffle, but in much lower abundance. In the stagnant habitat infrequent case trichopterans, such as Mystacides sp., Anabolia nervosa, and caseless ones, Lype reducta and Cyrnus sp., were recorded. In this very mosaic river section, which is 160 m in length, 16 trichopteran taxa were noted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Parametry populacyjne chruścików (Trichoptera) w dominujących siedliskach rzeki o permanentnie zmienianym przepływie
bentos, rzeka, zaburzenia, Hydropsychidae, Psychomyidae
Upust wody do rzeki poniżej tamy, dodatkowo zdeterminowany funkcjonowaniem górskiego toru kajakowego, silnie zmodyfikował naturalny przepływ nizinnej rzeki Drzewiczki przyczyniając się do znacznej heterogenności warunków środowiskowych. Ta mozaikowość siedlisk spowodowała powstanie bogatej i zróżnicowanej bentofauny z dominującymi owadami Chironomidae, oraz eudominantami Ephemeroptera i Trichoptera. W cyklu rocznym stwierdzono znaczne różnice w rozmieszczeniu chruścików. W zoobentosie siedlisk reofilnych najliczniejsze były osobniki dwu grup troficznych: zdrapywacze reprezentowane przez Psychomyia pusilla (do 6500 osobników×m-2 w grudniu), oraz filtratory z rodziny Hydropsychidae � Hydropsyche contubernalis, (do 2400 osobników×m-2 w czerwcu) oraz Hydropsyche pellucidula i Hydropsyche modesta. Siedlisko pokryte zanurzonymi makrofitami reprezentowane było przez te same gatunki, co w bystrzu, ale w znacznie mniejszej obfitości. W siedlisku lenitycznym odnotowano nieliczne chruściki domkowe takie jak: Mystacides sp., Anabolia nervosa oraz bezdomkowe: Lype reducta i Cyrnus sp. W tym heterogennym odcinku rzeki o długości 160 m stwierdzono 16 taksonów chruścików.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top