Influence of water activity on compression curves of breakfast cereals
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 367-375
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Corn and wheat bran flakes were equilibrated to water activities in the range of 0.075-0.865 and subjected to compression in bulk. The compression curves obtained in this work were typical for dry porous materials. At low water activity the compression curves were irregular, jagged and sigmoid shaped. At high water activity the curves were smooth and changed their shape from sigmoid to concave. Relationship between stress and strain was described by Peleg equation. The influence of water activity on the jaggedness of curves was presented as a function of dimensionless stress and strain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aktywności wody na przebieg krzywych ściskania płatków zbożowych
płatki zbożowe, właściwości mechaniczne, aktywność wody
Przedmiot badań stanowiły płatki kukurydziane oraz płatki z otrąb pszennych o aktywnościach wody z zakresu od 0,075 do 0,865. Założoną aktywność materiału uzyskiwano poprzez przechowywanie materiału w higrostatach o stałej wilgotności względnej powietrza. Płatki umieszczono w cylindrze i ściskano w maszynie wytrzymałościowej Zwick 1445 firmy Zwick GmbH. Krzywe ściskania opisano czteroparametrowym równaniem zaproponowanym przez Pelega, oraz przedstawiono w funkcji naprężenie bezwymiarowe-odkształcenie. Stwierdzono, że aktywność wody materiału istotnie wpływa na kształt krzywych ściskania. Wzrost aktywności wody powoduje przejście krzywej sigmoidalnej we wklęsłą i jednocześnie wzrost stałej n1 równania Pelega do wartości zbliżonej do 1. Wzrost aktywności wody badanego surowca wywołuje również stopniowe wygładzanie się uzyskanych charakterystyk mechanicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top