Influence of water activity and compressive stress on strain of selected ingredients of instant cocoa
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, Division of Food Chemistry, Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw University of Life Science, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 475-485
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the research was analysis of instant cocoa ingredients and water activity influence on relative strain. The materials were powders: crystal sugar, cocoa, milk and maltodextrin. Compression test was done for three levels of compressive stress (2.20, 3.77 and 5.34 kPa) at three levels of water activity (0.01, 0.34 and 0.65). Analyses of general properties were performed: particle size distribution, shaken and bulk density and flowability. Particle size distribution and water activity of powdered instant cocoa ingredients have an influence on their relative strain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aktywności wody i naprężenia ściskającego na odkształcenie wybranych składników napoju kakaowego w proszku
kakao instant, aktywność wody, odkształcenie względne
Celem pracy była analiza wpływu aktywności wody i wielkości naprężenia ściskającego składników napoju kakaowego w proszku na wielkość odkształcenia względnego. Materiał badawczy stanowiły następujące surowce w postaci sypkiej: cukier kryształ, kakao, mleko w proszku i maltodekstryna. Przeprowadzono test ściskania przy trzech poziomach naprężeń ściskających (2,20; 3,77 i 5,34 kPa) i przy trzech poziomach aktywności wody materiałów (0,01; 0,34 i 0,65). Wykonano analizę właściwości ogólnych: składu granulometrycznego, gęstości luźnej i utrzęsionej oraz sypkości. Wielkość cząstek jak i aktywność wody składników napoju kakaowego w proszku ma wpływ na wielkość ich odkształcenia rzeczywistego i względnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top