Role of water and thermal factors in shaping the corn yield
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, University of Technology and Agriculture, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 189-195
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper was prepared on the base of results from the field experiment on sprinkler irrigation and nitrogen fertilization of corn, carried out in the years 1995-2002 on a degraded meadow black earth in Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. Using data obtained under conditions of great differentiation of water and thermal factors, the yield features and the results of agrotechnical steps were made dependent upon meteorological factors. It was proved that the influence of water factor was significant in case of most of the features studied. Corn humidity during the harvest was dependent on the thermal factor. The dependences can be used in regionalization of corn cultivation, predicting its production and irrigation schedule.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola czynnika wodnego i termicznego w kształtowaniu plonów ziarna kukurydzy
kukurydza na ziarno, deszczowanie, nawożenie azotowe, czynniki meteorologiczne
Pracę przygotowano na podstawie wyników ścisłego doświadczenia polowego z deszczowaniem i nawożeniem azotowym kukurydzy na ziarno, przeprowadzonego w latach 1995-2002 na czarnej ziemi zdegradowanej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Wykorzystując materiał badawczy, pozyskany w warunkach dużego zróżnicowania czynnika wodnego i termicznego, uzależniono cechy opisujące plonowanie kukurydzy i efekty zastosowanych zabiegów agrotechnicznych od warunków meteorologicznych. Stwierdzono istotny wpływ czynnika wodnego na większość badanych cech. Od czynnika termicznego zależała wilgotność ziarna w czasie zbiorów. Zaprezentowane zależności mogą być wykorzystane w pracach nad rejonizacją uprawy kukurydzy na ziarno, prognozowaniem jej produkcji oraz programowaniem nawodnień.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top