Utilistion of the liquid waste from fish processing plant to biocompost production
 
More details
Hide details
1
Sea Fisheries Institute, Kołłątaja str. 1, 81-322 Gdynia
 
2
Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, Norwida str. 4/6, 50-373 Wrocław
 
3
Faculty of Biology and Animal Science, University of Agriculture, Chełmońskiego str. 38C, 51-630 Wrocław
 
4
Department of Soil Cultivation and Fertilization Techniqes, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Św. Macieja str. 5, 50-244 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 773-778
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the fish processing industry the great volume of water wastes is throw. The project has aimed on the utilization of those wastes to produce fat-protein coagulates containing 390 or 800 g kg-1 fish fat (per the unit dry mass). Dry peat, fresh grass together with bacterial preparation about lipolitic proprieties were used for biocomposting process. Thermocomposter of Neudorff company served for this process lasting 100 or 120 days. Organic fertilizer obtained these methods were evaluated. The best quality was proved for biocompost produced on the base of lower fat coagulate (390 g kg-1) composted by 100 days.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie płynnych odpadów z przemysłu rybnego do produkcji biokompostu
odpady rybne, biokompost, wartość nawozowa
Wykorzystano odpady technologiczne z chemicznego oczyszczania wód Wykorzystano odpady technologiczne z chemicznego oczyszczania wód poprodukcyjnych w przetwórstwie ryb morskich w postaci koagulatów białkowo-tłuszczowych o zawartości 390 i 800 g×kg-1 tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę. Zastosowano do biokompostowania: torf suchy, trawę świeżą oraz specjalny preparat bakteryjny, o właściwościach lipolitycznych. Czas kompostowania wynosił 100 i 120 dni, a prowadzono go w termokomposterach typu Thermo- Komposter firmy Neudorff. Otrzymano dobrej jakości nawóz organiczny lecz tylko z koagulatu o niższej zawartości tłuszczu, którego właściwości fizyko-chemiczne spełniają obowiązujące kryteria.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top