Arrangement of weed community in dependence on plant cultivation system of two winter wheat cultivars
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Tillage and Plant Cultivation, University of Agriculture, Akademicka str. 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 787-793
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field investigation was carried out on lessive soil developed from loess. Status and level of weed infestation of two winter wheat cultivars (Rysa and Mobela) grown as short-lasted continuous crop and in crop rotation were determined. Increase of number and weight of weeds was proved under wheat cultivated in continuous cropping system, in spite of well chosen herbicides application. Short-lived weeds infested the cereal mostly: Apera spica-venti, Viola arvensis, Stellaria media and Capsella bursa-pastoris dominated there in continuous cropping system. Rysa cultivar was more susceptible to weed invasion than Mobela cultivar under continuous cropping. Apera spica-venti was particularly abundant in Rysa cultivar canopy, causing the highest dominance index in weed community. Botanical composition of weed communities showed high similarity index under different cultivation system as well as in canopies of the cultivars.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Organizacja zbiorowiska chwastów w zależności od systemu uprawy dwóch odmian pszenicy ozimej
pszenica ozima, płodozmian, monokultura, chwasty
Badania polowe prowadzono w latach 2000-2002 na glebie płowej wytworzonej z lessu. Określono stan i stopień zachwaszczenia łanu dwóch odmian pszenicy ozimej (Rysa i Mobela) uprawianej w krótkotrwałej monokulturze i płodozmianie. Dowiedziono, że monokultura, mimo stosowania właściwie dobranych herbicydów, zwiększała liczbę i masę chwastów w łanie pszenicy ozimej. Zachwaszczenie badanej rośliny zbożowej tworzyły głównie chwasty krótkotrwałe; w systemie monokulturowym dominującymi taksonami były: Apera spica-venti, Viola arvensis, Stellaria media i Capsella bursa-pastoris. Odmiana Rysa uprawiana w monokulturze była bardziej podatna na zachwaszczenie niż odmiana Mobela. Szczególnie licznie towarzyszyła jej Apera spica-venti, tworząc najwyższy wskaźnik dominacji. Zbiorowiska chwastów w porównywanych systemach uprawy pszenicy ozimej oraz w łanach jej odmian miały wysokie wskaźniki podobieństwa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top