Influence of pre-sowing laser stimulation and microelement nutrition (B, Mo) on yield-ing of seed of tetraploid red clover during four-year performance
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 207-217
 
KEYWORDS
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przedsiewnej stymulacji laserowej nasion i dokarmiania mikroelementami (B, Mo) na plonowanie nasiennej, tetraploidalnej koniczyny czerwonej w czteroletnim użytkowaniu
koniczyna czerwona, laser, plon nasion, pogoda, mikroelementy
W latach 2006-2009 przeprowadzono badania z tetraploidalną koniczyną czerwoną, odmiany ‘Terenia’, uprawianą na nasiona. W eksperymencie uwzględniono dwa czynniki: 1. przedsiewną stymulację nasion laserem He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 4 i 8 mW•cm-2, stosowaną 1- i 3- krotnie. 2. dokarmianie roślin w fazie pąkowania z drugiego pokosu borem i molibdenem (0; 0,15 B + 0,01 Mo; 0,30 B + 0,02 Mo; 0,45 B + 0,03 Mo kg•ha-1). Koniczynę uprawiano w cyklu 4-letnim. Największy wpływ na plony nasion miały warunki meteorologiczne, kiedy to okres wegetacji wynosił 104 dni, średnia temperatura powietrza 18,4oC, a suma opadów 233,6mm. Plony nasion tetraploidalnej koniczyny czerwonej wahały się od 485 (2008 r.) do 692 kg•ha-1 (2007). Już najniższa dawka mikroelementów (B – 0,15 i Mo – 0,01 kg•ha-1) istotnie zwiększała liczbę nasion w główce i procent ich osadzenia oraz plony zebrane i potencjalne. Wyższe dawki boru i molibdenu, w porównaniu z najniższą, nie spowodowały uzasadnionych statystycznie różnic w plonach nasion i wymienionych elementach ich struktury. Przedsiewna stymulacja nasion światłem lasera istotnie zwiększała tylko liczbę roślin na 1 m2 po wschodach oraz plony zielonej i suchej masy ściernianki. W sprzyjających warunkach pogodowych możliwa jest uprawa tetraploidalnej koniczyny czerwonej na nasiona w czteroletnim cyklu (I rok: wsiewka w jęczmień jary – zbiór ziarna jęczmienia i ściernianki; II, III, IV rok: zbiór pierwszego pokosu na paszę, a drugiego na nasiona).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top