Influence of hand thinning methods on yield and fruit quality of apple trees cv. ‘Jona-gold’/ M.26
 
 
 
More details
Hide details
1
Pomology Department, Faculty of Horticulture, University of Life Sciences ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 191-205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were carried out in a commercial orchard in the Lublin region on 5-year old apple trees cv. Jonagold’/M.26 in the years 1997-1999. Hand thinning was made in the middle of May, leaving the fruits from king or lateral flowers intact, or after the June Drop. The fruitlets were not thinned in the control trees. The obtained results show that control trees were characterised by typical biennial bearing. All thinning methods in the studied seasons caused an increase in the individual fruit mass, flesh firmness and soluble solids content as compared to the control. It was noted that the season had a great effect on the quality features of apples. Apples harvested in 1998 and 1999 had much higher dry matter, soluble solids and sugar content than fruits in the first year of study.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przerzedzanie ręczne zawiązków a plon i jakość owoców jabłoni odmiany ‘Jonagold’/M.26
ręczne przerzedzanie zawiązków, jakość jabłek
Badania przeprowadzono na pięcioletnich jabłoniach odmiany ‘Jonagold’/M.26 w latach 1997-1999. Zabiegi ręcznego przerzedzania zawiązków wykonano w połowie maja pozostawiając owoce z kwiatów królewskich lub bocznych oraz po świętojańskim opadzie zawiązków. Obiekt kontrolny stanowiły drzewa na których nie przeprowadzono przerzedzania zawiązków. Uzyskane wyniki wskazują, że drzewa kontrolne wykazały wyraźną przemienność owocowania. Przerzedzanie zawiązków wpłynęło na zwiększenie masy pojedynczego owocu, jędrności miąższu i zawartości ekstraktu w porównaniu z kontrolą. Zauważono, że sezon badań miał istotny wpływ na cechy jakościowe owoców. Jabłka zebrane w 1998 i 1999 roku miały większą zawartość suchej masy, ekstraktu i cukru, niż owoce w pierwszym roku badań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top