RESEARCH PAPER
Preliminary study of influence of increased carbon dioxide concentrations on frost resistance of Wibro rye
 
More details
Hide details
1
Zakład Fizyki AR, ul. Papieża Pawła Vl/3, 71-459 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 85-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Preliminary results of tests on the influence of increased CO2 concentration on frost resistance of rye seedlings of Wibro variety have been included in the paper. Resistance to frost were conducted by means of luminescence and conductometric methods for seedlings both unhardened and hardened within 7, 14 and 21 days at various CO2 concentration (400, 800, 1200 and 1600 ppm). The tests proved that seedlings raised at higher CO2 concentration have their photosynthetic apparatus more resistant and lower cell-membrane permeability what testifies their increased frost resistance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępne badania wpływu podwyższonego stężenia CO2 na mrozoodporność żyta odmiany Wibro
żyto, luminescencja, konduktometria, mrozoodporność, dwutlenek węgla
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wpływu podwyższonego stężenia CO2 na mrozoodporność siewek żyta odmiany Wibro. Przeprowadzono ocenę mrozoodporności metodą luminescencyjną i konduktometryczną, zarówno siewek niehartowanych jak i hartowanych przez okres 7, 14 i 21 dni przy różnych stężeniach CO2 ( 400, 800, 1200 i 1600 ppm). Badania wykazały że siewki hartowane na niską temperaturę przy większych stężeniach CO2 mają większą odporność aparatu fotosyntetycznego i mniejszą przepuszczalność błon komórkowych a to z kolei świadczy o zwiększonej ich mrozoodporności.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top