Influence of white bean addition on selected parameters of extruded precooked pasta
 
More details
Hide details
1
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 533-542
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of selected parameters of precooked pasta products made from common wheat flour type 450 enriched with various levels of addition of white bean flour (10-40%). Tests were performed on pasta processed on modified TS-45 extrusion-cooker at different screw rotations per minute (rpm) during the extrusion. The expansion ratio, water absorption, preparation time, cooking losses during hydration, texture of dry and hydrated products and sensory characteristics were tested. The amount of added white bean flour and process parameters influenced all tested parameters of precooked pasta products.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dodatku fasoli na wybrane cechy ekstrudowanych makaronów podgotowanych
ekstruzja, makaron błyskawiczny, fasola, wodochłonność, straty składników, tekstura
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów wybranych cech makaronów błyskawicznych wytwarzanych z mąki pszennej typ 450 z różnym dodatkiem mąki z fasoli. Badaniom poddawano makarony ekstrudowane z użyciem zmodyfikowanego ekstrudera jednoślimakowego TS-45 przy zastosowaniu zróżnicowanej prędkości obrotowej ślimaka ekstrudera podczas wytłaczania. W wyrobach oceniano wskaźnik ekspandowania, wodochłonność podczas uwadniania w gorącej wodzie, straty składników po uwodnieniu, twardość makaronów suchych oraz teksturę i wyróżniki organoleptyczne po przygotowaniu do spożycia. Stwierdzono wpływ ilości mąki z fasoli oraz parametrów wytłaczania na oceniane cechy wyrobów makaronowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top