Influence of moisture content of selected energy crops on the parameters of compaction
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 335-344
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study on the influence of moisture content of plant biomass (sugar miscanthus, prairie cordgrass, Virginia mallow) on the parameters of compaction. In particular, the compaction ability of raw material and the quality of obtained agglomerates were determined. It was found that the higher the moisture content the greater the bulk density of raw material and the density of plant biomass in the chamber. A strong linear relationship between moisture of raw material and compaction ability was noted (R = 0.98). The lowest energy outcomes were noted during compaction of sugar miscanthus (average 22.38 J g-1) and the highest during compaction of Virginia mallow – at about 29.21 J g-1. The agglomerated Virginia mallow, with moisture of 10%, was shown to have the highest value of mechanical strength of about 0.67 MPa.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności na parametry procesu zagęszczania wybranych roślin energetycznych
zagęszczanie, brykietowanie, wilgotność, rośliny energetyczne
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności biomasy roślinnej (miskant cukrowy, spartina preriowa i ślazowiec pensylwański) na parametry zagęszczania. W szczególności wyznaczono podatność surowca na zagęszczanie oraz jakość uzyskiwanych aglomeratów. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności, rośnie gęstość surowca w stanie zsypnym oraz gęstość materiału w komorze zagęszczania. Wykazano istnienie bardzo silnej liniowej zależności pomiędzy wilgotnością surowca a podatnością na zagęszczanie (R = 0,98). Stwierdzono, iż najniższe zapotrzebowanie energii występuje podczas zagęszczania mączki z miskanta (średnio 22,38 J∙g-1), najwyższe zaś odnosi się do aglomerowania ślazowca i wynosi średnio 29,21 kJ∙kg-1. Natomiast odporność mechaniczna aglomeratu przyjmuje najwyższą wartość (0,67 MPa) w odniesieniu do pro-duktu otrzymanego ze ślazowca o wilgotności 10%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top