Influence of the preliminary preparation of parsley cubes on the process of drying them in a microwave at reduced pressures
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. J. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 425-431
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results for the drying of parsley cubes at reduced pressures are presented in this paper. The range of the pressures applied was between 6-8 kPa. Parsley without any preliminary preparation, blanched parsley and parsley preliminarily osmotically dehydrated in sodium chloride at concentrations of 10% and 30% were used during the experiment. The course of drying was described with a linear equation for the constant drying rate and exponential functions for the sub-period changes in the drying rate defining the values of the hydration of the material at critical points.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wstępnego przygotowania pietruszki na proces mikrofalowego suszenia przy obniżonym ciśnieniu
suszenie, pietruszka, mikrofale, podciśnienie, obróbka wstępna
W pracy przedstawiono wyniki badań suszenia kostki pietruszki w warunkach mikrofalowo-podciśnieniowych. Zakres stosowanych ciśnień zawierał się pomiędzy 6-8 kPa. Do badań użyto pietruszki bez obróbki wstępnej, pietruszki blanszowanej oraz pietruszki wstępnie odwadnianej osmotycznie w roztworze chlorku sodu o stężeniu 10 i 30%. Przebieg suszenia opisano równaniami liniowymi dla okresu stałej szybkości suszenia oraz wykładniczymi dla okresu zmiennej szybkości suszenia, określając wartości uwodnienia materiału w punktach krytycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top