Influence of the preliminary preparation of parsley cubes on the process of drying them in a microwave at reduced pressures
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. J. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław
 
Acta Agroph. 2003, 2(2), 425–431
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results for the drying of parsley cubes at reduced pressures are presented in this paper. The range of the pressures applied was between 6-8 kPa. Parsley without any preliminary preparation, blanched parsley and parsley preliminarily osmotically dehydrated in sodium chloride at concentrations of 10% and 30% were used during the experiment. The course of drying was described with a linear equation for the constant drying rate and exponential functions for the sub-period changes in the drying rate defining the values of the hydration of the material at critical points.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wstępnego przygotowania pietruszki na proces mikrofalowego suszenia przy obniżonym ciśnieniu
suszenie, pietruszka, mikrofale, podciśnienie, obróbka wstępna
W pracy przedstawiono wyniki badań suszenia kostki pietruszki w warunkach mikrofalowo-podciśnieniowych. Zakres stosowanych ciśnień zawierał się pomiędzy 6-8 kPa. Do badań użyto pietruszki bez obróbki wstępnej, pietruszki blanszowanej oraz pietruszki wstępnie odwadnianej osmotycznie w roztworze chlorku sodu o stężeniu 10 i 30%. Przebieg suszenia opisano równaniami liniowymi dla okresu stałej szybkości suszenia oraz wykładniczymi dla okresu zmiennej szybkości suszenia, określając wartości uwodnienia materiału w punktach krytycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125