RESEARCH PAPER
The formation of parahumus substances from purpurogallin
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Radio- & Photochemistry, Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry, Faculty of Chemical Technology, Poznań University of Technology Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 55-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There are literature data suggesting that the purpurogallin (2,3,4,6-tetrahydroxy-5H-benzocyc1ohepten-5-one, hydroxybenzotropolone) and its analogues formed from the polyphenols can be precursors of the most complex natural compounds ­- humus substances. In order to verify this possibility the autooxidation of purpurogallin to parahumus substances has been performed. The oxidation process has been assayed by means of UV-VIS absorption and EPR spectroscopy. The general scheme of the complex transformation of purpurogallin has been projected.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Powstawanie substancji parahumusowych z purpurogaliny
substancje parahumusowe, hydroksybenzolropolony, wolne rodniki
Na podstawie danych literaturowych można przypuszczać, że purpurogalina (2,3,4,6-tetrahydroksy-5H-benzocyklohepten-5-on, hydroksybenzotropolon) i jej analogi powstałe z polifenoli mogą być prekursorami najbardziej złożonych związków pochodzenia naturalnego ­- substancji humusowych. W celu potwierdzenia takiej ewentualności przeprowadzono autoutlenianie purpurogaliny do substancji parahumusowych. Proces utleniania był kontrolowany za pomocą spektroskopii: absorpcyjnej UV-VIS i EPR. Zaproponowano ogólny schemat przemian, jakim ulega purpurogalina.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top