Influence of laser irradiation on the seed quality and antioxidant contents on chosen varieties of winter wheat
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-934 Lublin
 
2
Department of Food Technology, University of Agriculture, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 407-417
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In winter wheat (Rysa, Mobela) subjected to pre-sowing laser stimulation (1, 2 and 3 times) an increase was found in the strength and energy of germination, and in the intensity of respiration of germinating seeds, dependent on the genotype properties of the varieties and the number of laser irradiation doses. During a seven-day sprouting process of the seeds, the level of antioxidants, i.e. carotenoids, polyphenols and vitamin C, was monitored. In the seeds of both varieties, after the laser irradiation, on the seventh day of sprouting, a decrease of carotenoids and vitamin C content was found. The polyphenols content was decreased in the seeds of the Mobela variety after laser stimulation, whereas in the seed of the variety Rysa, subjecting it to radiation once or twice stimulated an increase in the content of these compounds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ światła lasera na wartość siewną oraz poziom antyoksydantów wybranych odmian pszenicy ozimej
laser, pszenica ozima, wartość siewna, kiełkowanie, antyoksydanty
Dla pszenicy ozimej (Rysa, Mobela) poddanej przedsiewnej stymulacji laserem (1, 2 i 3-krotne naświetlanie) stwierdzono wzrost zdolności i energii kiełkowania oraz intensywności oddychania kiełkujących nasion zależny od właściwości genetycznych odmian i krotności naświetlań. Podczas 7-dniowego procesu kiełkowania nasion monitorowano poziom antyoksydantów, tj. karotenoidy, polifenoli i witaminy C. Po stymulacji laserowej, w 7 dniu kiełkowania stwierdzono spadek zawartości karotenoidów oraz witaminy C w ziarnie obu odmian. Poziom polifenoli ulegał obniżeniu w ziarnie odmiany Mobela po zastosowaniu naświetlania światłem laserem. W ziarnie odmiany Rysa 1 i 2-krotne naświetlanie stymulowało wzrost zawartości związków fenolowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top