RESEARCH PAPER
Red/far-red light effects on the electroconductivity of pea seeds test solution
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (77), 111-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Gravimetry, osmotic stress experiment and electroconductivity were combined to characterize water uptake in pea seeds. Red light irradiation decreases while far-red light increases the water uptake rate compared to seeds germinated in darkness. Electroconductivity of the test solution measured after 24 hours of preliminary imbibition increases after far-red and de-creases after red light irradiation. This fotoreversibility indicated that the observed effect is phytochrome – mediated reaction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ światła czerwonego i dalekiej czerwieni na elektroprzewodnictwo roztworów testowych dla nasion grochu
kiełkowanie, fotoodwracalność, fitochrom, elektroprzewodnictwo
Metodę grawimetryczną, pomiar poboru wody w warunkach stresu osmotycznego oraz pomiar elektroprzewodnictwa zastosowano łącznie do scharakteryzowania sorpcji wody przez nasiona grochu. Światło czerwone powoduje obniżenie poboru wody przez nasiona podczas gdy światło dalekiej czerwieni zwiększa pobór wody w odniesieniu do nasion kontrolnych, hodowanych w ciemności. Elektroprzewodnictwo roztworów testowych również zmienia się pod wpływem działania światła czerwonego (bliskiej i dalekiej czerwieni).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top