Influence of grassland use on the yield and floritstic and chemical composition of sward
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 109-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study was carried out in 1998-2000 on a meadow and convertible grassland of similar habitat, near Legnica. The meadow was cut three times, the convertible grassland was cut twice and grazed twice by milk cows. The yield of dry matter of both the meadow and convertible grassland was 8.14 to 12.84 t·ha-1 that of the convertible grassland was on the average by 13.9% lower. The botanical composition of the meadow showed a high share of grasses (on the average 83.4%), and a low one of leguminous plants (on the average 5.5%). The sward of the convertible grassland contained less grasses (76.5%), but significantly more leguminous plants (on the average 11.4%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ użytkowania trwałych użytków zielonych na plonowanie oraz skład florystyczny i chemiczny runi
łąka kośna, łąka przemiennie użytkowana, ruń, skład botaniczny, skład chemiczny
Badania prowadzono w latach 1998–2000, na łące kośnej i łące przemiennie użytkowanej, położonych w zbliżonych warunkach siedliskowych (koło Legnicy). Ruń łąki była koszona trzykrotnie, a łąki przemiennie dwukrotnie koszona i dwukrotnie spasana krowami mlecznymi, rasy czarno-białej. Plon suchej masy łąki kośnej i przemiennie użytkowanej w badanych latach wahał się w granicach 8,14-12,84 t∙ha-1, przy czym, średnio z lat badań, na łące przemiennie użytkowanej uzyskano plon niższy o 13,9%. Skład botaniczny łąki kośnej, cechował się wysokim udziałem traw (średnio 83,4%), a niskim – roślin motylkowatych (średnio 5,5%). Na łące przemiennie użytkowanej udział traw był niższy (średnio 76,5%), a zdecydowanie wyższy – roślin motylkowatych (średnio 11,4%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top