Beetles (Coleoptera) of saline waters from “Bogdanka” stone coal mine (south-eastern Poland)
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 115-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
During the period 1979-1989, 50 species of water beetles (Coleoptera) were collected in a sedimentation tank of saline waters, a drainage canal and three sampling sites in the Świnka River. Common freshwater species were dominant, Enochrus bicolor being the only halophile found. Although the numbers of the beetles were small, the qualitative and quantitative structure of their assemblages did not depend on the salinity of water. The most important environmental factors affecting this structure were: water flow, its temperature, spatial structure of habitat, and food resources.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Chrząszcze (Coleoptera) zasolonych wód z kopalni węgla Kamiennego w Bogdance
Coleoptera, chrząszcze, wody zasolone, kopalnia węgla kamiennego
W latach 1979-89 (głównie 1981 i 1983) w zbiorniku sedymentacyjnym wód zasolonych, kanale odpływowym i trzech stanowiskach na rzece Śwince, stwierdzono 50 gatunków chrząszczy. Dominowały pospolite gatunki słodkowodne, jedynym halofilem był Enochrus bicolor. Chrząszcze występowały nielicznie, jednak struktura jakościowa i ilościowa ich zgrupowań nie zależały od zasolenia wody. Decydowały o nich: przepływ wody, jej temperatura, struktura przestrzenna siedliska i baza pokarmowa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top