Current condition of the peatmoss moor in the dystrophic lake Smolak, 28 years after its liming and mineral fertilization
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 97–107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The measurements of the width and surface of the mossy floating mats were performed in the humic Lake Smolak 28 year after its liming and fertilization. The proceeding decay of peatmoss moor manifests itself by the forming and enlarging of the existing water eyelets in the peatmoss zone surrounding the lake. In the year 2002 peatmoss moor surrounded only 51% of the shoreline, occupying somewhat above 3% of the total lake area. The reason of this decay is, undoubtedly, alkaline water reaction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktualny stan pła torfowcowego w dystroficznym jeziorze Smolak 28 lat po zakończeniu wapnowania i nawożenia mineralnego
jezioro dystroficzne, pło torfowcowe, wapnowanie i nawożenie, wieloletnie tendencje zmian
Przeprowadzono pomiary szerokości oraz powierzchni zajmowanej przez pływający pomost torfowcowy w humusowym jeziorze Smolak po 28 latach od zakończenia wapnowania i nawożenia tego jeziora. Stwierdzono postępujące zanikanie pła torfowcowego, objawiające się powstawaniem i powiększaniem istniejących oczek wody w pasie torfowców okalającym jezioro. W 2002 roku pło torfowcowe otaczało zaledwie 51% linii brzegowej, zajmując nieco ponad 3% całkowitej powierzchni jeziora. Przyczyną zanikania jest niewątpliwie zasadowy odczyn wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125