Influence of geometry and wall roughness of silo wall on bottom vertical pressure
 
More details
Hide details
1
Department of Fundamental of Building and Material Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 195-210
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of experiments with silo bottom pressure measurement. Tests were preformed for different conditions which simulated the different technological (increasing of the initial density) and technical (increasing of the wall roughness, decreasing of the silo slenderness ratio) solutions used in full scale silos. The trial of taking into account the wall roughness on silo wall distribution at slender silo was performed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ geometrii i szorstkości ścian na wielkość naporu materiału sypkiego na dno silosu
silos, przepływ kontrolowany, obciążenie dna, zagęszczenie początkowe, smukłość
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych obciążenia dna smukłego silosu płaskodennego podczas procesu jego opróżniania. Doświadczenia przeprowadzono dla różnych przypadków będących odzwierciedleniem zróżnicowanych rozwiązań technologicznych (zmiana zagęszczenia początkowego materiału sypkiego) oraz technicznych (podwyższona szorstkość ścian, zmiana proporcji silosu) stosowanych w silosach w skali naturalnej. Podjęto próbę oceny wpływu zwiększania szorstkości ścian na rozkład naporu w smukłym silosie cylindrycznym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top