Impact of the drying method on the process of carrot cutting
 
More details
Hide details
1
Agricultural Engineering Institute, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław e-mail: stepien@imr.ar.wroc.pl
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(1), 255-267
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The testing of the carrot drying process was performed using three methods: convection drying, freeze-drying and vacuum-microwave drying. The raw material, blanched and osmotically dehydrated, was fixed. The cutting process test was performed for raw material, dried material and hydrated material. The value of the total work input into the cutting of carrot and the value of the parameter called the compression degree was computed. A hypothesis about the possibility of using the compression degree as a criterion for the evaluation of dried carrot internal structure was confirmed. Among the suggested carrot fixing methods, the sublimation drying allows to obtain a product of the least resistance to cutting. Rehydration of the dried material obtained with the sublimation method produces numerous cracks of cell walls, which essentially reduces the cutting work value, at the same time increasing the compression degree value.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ metody suszenia na przebieg procesu przecinania marchwi
blanszowanie, odwadnianie osmotyczne, mikrostruktura
Wykonano badania suszenia marchwi przy użyciu trzech metod: konwekcyjnie, sublimacyjnie i mikrofalowo pod obniżonym ciśnieniem. Utrwalono surowiec blanszowany i odwodniony osmotycznie. Testy przecinania wykonano dla surowca, suszu oraz dla materiału uwodnionego. Obliczono wartości pracy całkowitej włożonej w przecinanie marchwi oraz wartości parametru nazwanego stopniem ściskania. Potwierdzono hipotezę o możliwości wykorzystania stopnia ściskania jako kryterium do oceny deformacji struktury wewnętrznej suszonej marchwi. Spośród zaproponowanych metod utrwalania marchwi, suszenie sublimacyjne pozwala uzyskać produkt o najniższej wytrzymałości na przecinanie. Rehydracja suszu uzyskanego metodą sublimacyjną powoduje liczne pęknięcia ścian komórkowych co istotnie obniża wartość pracy przecinania, zwiększając jednocześnie wartość stopnia ściskania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top