Dependence of qualitative factors of lyophilisate, drying time and energy consum-ption on its humidity
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 747-752
 
KEYWORDS
ABSTRACT
If freeze-drying is conducted until achieving as low a humidity as possible, the dried fruit is suitable for long-term storage without significant loss of vitamins but the process is highly energy-consuming. The period of time of freeze-drying, energy consumption and qualitative factors of the dried fruit were studied for three levels of apple dried fruit humidity. In the range of water content decrease in the dried fruit from 0.075 kg kg-1 of dry matter (7%) to 0.02 kg kg-1 of dry matter (2%) energy consumption increased considerably (according to indicator 2) and retention of L-ascorbic acid decreased (by 2%). Along with the decrease of final humidity from 16% to 2%, the process time was lengthened and for this the energy-consumption necessary to achieve 1 kg of dried fruit in a lyophilising cabinet increased over threefold, and (as a result of long-term drying) the retention of L-ascorbic acid was significantly decreased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność cech jakościowych liofilizatu, czasu suszenia i zużycia energii od jego wilgotności
sublimacyjne suszenie, zużycie energii, cechy jakościowe
Susz nadaje się do długotrwałego przechowywania bez znaczących ubytków witamin jeżeli sublimacyjne suszenie prowadzi się aż do uzyskania jak najniższej wilgotności, ale proces jest energochłonny. Dla trzech poziomów wilgotności suszu z jabłek badano czas sublimacyjnego suszenia, zużycie energii i cechy jakościowe suszu. W zakresie spadku zawartości wody w suszu od 0,075 kg·kg-1 suchej masy (7%) do 0,02 kg×kg-1 s.m. (2%) znacznie zwiększało się zużycie energii (wg wskaźnika 2), a zmniejszała się retencja kwasu L-askorbinowego (o 2%). Wraz ze spadkiem wilgotności końcowej od 16% do 2% przedłużał się czas procesu i w związku z tym ponad trzykrotnie zwiększało się zużycie energii potrzebnej do uzyskania 1 kg suszu w liofilizatorze, jak również – w wy-niku długotrwałego suszenia znacząco zmniejszała się retencja kwasu L-askorbinowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top