Influence of fertilisation with ash from conifers biomass and sewage sludge on selected nutrients in tubers of jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
 
More details
Hide details
1
Department of Pig Breeding, Animal Nutrition and Food, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Judyma 10, 71-460 Szczecin
 
2
Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieża Pawła VI 3, 71-434 Szczecin, Poland
 
3
Department of Bioenergy Technologies, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Poland
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 17-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was to estimate the influence of fertilisation with ash from conifers biomass and sewage sludge on the content of selected nutrients in tubers of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). The field experiment was conducted in Ujkowice near Przemyśl. The first factor was four levels of fertilisation with ash of coniferous biomass: 0 – control treatment, without fertilisation; I – 15 kg; II – 30 kg; III – 45 kg on a plot of 35 m2. The second factor was two levels of sewage sludge fertilisation: 0 – control treatment, without sewage sludge; 30.3 t ha–1. The third factor was Jerusalem artichoke cultivars: ‘Gigant’ and ‘Albik’. In samples of tubers from two consecutive harvest years (2015, 2016) the content of dry matter, crude protein and crude ash were studied. It was found that with increasing dose of ash from biomass there was a significant increase of dry matter, crude protein and crude ash content in tubers of Jerusalem artichoke. Fertilisation with sewage sludge significantly reduced the concentration of dry matter and crude protein in studied tubers. The tubers harvested from plots fertilized with sewage sludge had distinctly more crude ash. Tubers of cv. ‘Gigant’ were characterised by better chemical composition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia popiołem z biomasy drzew iglastych oraz osadem ściekowym na wybrane składniki odżywcze bulw topinamburu (Helianthus tuberosus L.)
białko surowe, nawożenie, odmiana ‘Albik’, odmiana ‘Gigant’, osad ściekowy, popiół surowy, popiół z biomasy, słonecznik bulwiasty, sucha masa
Celem pracy była ocena wpływu nawożenia popiołem z biomasy drzew iglastych oraz osadem ściekowym na wybrane składniki odżywcze bulw topinamburu (Helianthus tuberosus L.). Doświadczenie polowe przeprowadzono w Ujkowicach koło Przemyśla. Pierwszym czynnikiem były cztery poziomy nawożenia popiołem z drzew iglastych: 0 – obiekt kontrolny, bez nawożenia; I – 15 kg; II – 30 kg; III – 45 kg na poletko 35 m2. Drugi czynnik stanowiły dwa poziomy nawożenia osadem ściekowym: 0 – obiekt kontrolny, bez osadu; 1 – 30,3 t·ha–1. Trzecim czynnikiem były odmiany topinamburu: ‘Gigant’ i ‘Albik’. W próbach bulw pochodzących z dwóch kolejnych lat zbiorów (2015, 2016) badano zawartości suchej masy, białka surowego oraz popiołu surowego. Zastosowane w doświadczeniu nawożenie popiołem z biomasy i osadem ściekowym istotnie różnicowały skład chemiczny bulw dwóch odmian topinamburu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem dawki popiołu z biomasy istotnie rosła zawartość suchej masy, białka i popiołu surowego w bulwach topinamburu. Nawożenie osadem ściekowym istotnie zmniejszyło koncentrację suchej masy i białka surowego w badanych bulwach. W bulwach zebranych z poletek nawożonych osadem ściekowym było wyraźnie więcej popiołu surowego. Korzystniejszym składem chemicznym charakteryzowały się bulwy odmiany ‘Gigant’.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top