Effect of electromagnetic stimulation on sowing value of white clover seeds of two varieties
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Physics, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 29-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Seeds of white clover varieties Barda and Cyma were irradiated with He-Ne laser beam, alternating magnetic field, and the combination of laser light and magnetic field. In laboratory tests the following were determined: germination energy and capacity, percentage of seeds germinating normally and abnormally, hard seeds, and percentage of seeds infected with pathogenic fungi. The germination process was performed according to ISTA (2009) and Ordinance of the Ministry of Agriculture and Rural Development (Dz. U. of 28.01.2013). Seeds of Barda variety were characterised by a significantly lower energy germination and contained significantly more hard seeds and less seeds germinating normally and abnormally compared to the Cyma variety. Electromagnetic stimulation in the L+P treatment significantly increased the share of seeds germinating normally in Barda variety and decreased the percentage of seeds germinating abnormally in both varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stymulacji elektromagnetycznej na wartość siewną nasion dwóch odmian koniczyny białej
koniczyna biała, nasiona, odmiany, stymulacja elektromagnetyczna
Nasiona koniczyny białej średniolistnej odmiany Barda i wielkolistnej Cyma stymulowano wiązką lasera He-Ne, zmiennym polem magnetycznym oraz kombinacją światła lasera i pola magnetycznego. W badaniach laboratoryjnych określono: energię i zdolność kiełkowania oraz procentowy udział nasion normalnie i nienormalnie kiełkujących, twardych oraz porażonych przez choroby grzybowe. Proces kiełkowania prowadzono zgodnie z zaleceniami ISTA (2009) i Rozporządzenia Min. Roln. i Roz. Wsi (Dz. U. z dn. 28.01.2013 r.). Materiał siewny odmiany Barda charakteryzował się istotnie mniejszą energią kiełkowania oraz zawierał istotnie więcej nasion twardych a mniej nasion normalnie i nienormalnie kiełkujących w porównaniu z odmianą Cyma. Stymulacja elektromagnetyczna w kombinacji L+P istotnie zwiększała udział nasion normalnie kiełkujących u odmiany Barda, a u obu odmian zmniejszała udział nasion nienormalnie kiełkujących.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top