The content of selected micro and trace elements in oat flakes
 
More details
Hide details
1
Department of Carbohydrates Technology, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
 
2
Department of Plant Food Technology and Crop Quality, University of Rzeszow, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 
3
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 5-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The content of selected micro- and trace elements in oat flakes was investigated in 14 samples (8 domestic, 6 foreign) including regular, instant and so called „ecological” ones. Iron, manganese, zinc, copper and so called heavy metals (chromium, cadmium, nickel and lead) content was analyzed. Lead content was exceeded in one sample, which was also characterized by elevated level of copper. There was no significant difference in cadmium and copper content between normal and “ecological” flakes. Domestic flakes were characterized by lower level of iron, zinc and nickel as compared to foreign ones, but on the other hand lead level was higher. Content of manganese, copper and cadmium was not influenced by the origin of the flakes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość wybranych mikroelementów i pierwiastków śladowych w płatkach owsianych
owies, płatki owsiane, mikropierwiastki, metale ciężkie
W pracy oznaczono zawartość wybranych mikroelementów i pierwiastków śladowych w płatkach owsianych. Materiał do badań stanowiło 14 rodzajów płatków owsianych produkcji krajowej, jak i zagranicznych, określanych jako błyskawiczne i zwykłe, oraz tzw. ekolo­giczne i normalne. W materiale oznaczono zawartość: żelaza, manganu, cynku, miedzi oraz tzw. metali ciężkich (chrom, kadm, nikiel, ołów). Dopuszczalny poziom ołowiu został przekroczony w jednej próbce, która również charakteryzowała się zwiększoną zawartością miedzi. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w zawartości miedzi i kadmu pomiędzy płatkami normalnymi a ekologicznymi. Płatki produkcji krajowej charakteryzowały się istotnie mniejszą zawartością żelaza, cynku oraz niklu, w porównaniu do płatków zagranicznych, z kolei poziom ołowiu był w nich istotnie wyższy. Pochodzenie płatków nie miało wpływu na zawartość manganu, miedzi oraz kadmu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top