Influence of bulk density of seeds on airflow resistance
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 77-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Airflow resistance through beddings of maize, wheat and rapeseeds was deter-mined. Influence of bulk density and seed size on the airflow resistance in a range of airflow velocity from 0.03 up to 0.3 m s-1 was examined. Ergun�s equation was applied to predict airflow resistance. Strong influence of material bulk density and seed size on porosity and airflow resistance was found. Ergun�s equation was shown to describe adequately the relationship under examination, and as such it could be utilized for the design and analysis of grain aeration systems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność oporu przepływu powietrza od gęstości złoża nasion
nasiona, porowatość, opór przepływu powietrza
Wyznaczano opór przepływu powietrza przez złoża ziarna kukurydzy i pszenicy oraz nasion rzepaku. Badano wpływ gęstości materiału i wielkości nasion na opór przepływu w zakresie prędkości przepływu powietrza od 0,03 do 0,3 m×s-1. Wyniki pomiarów opisywano równaniem Erguna. Stwierdzono istotny wpływ wymiarów nasion i gęstości materiału na porowatość i opór przepływu powietrza. Wykazano, że równanie Erguna poprawnie opisuje zależność oporu przepływu od prędkości powietrza i może być wykorzystane do projektowania i analizy systemów wykorzystujących przepływ gazu przez złoża nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top