Influence of Weremczuk double-row topper working speed on carrot roots topping quality and brekages
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Machinery, The Faculty of Production Engineering, University of Life Sciences, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 685-692
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of the working speed of the Weremczuk double-row carrot topper on the topping quality and breakages of carrot cv. Carotan was defined in the range of 0.15 to 0.29 m s-1. The highest percentage of non-topped roots (21.3%) was noted at the lowest working speed of the topper (0.15 m s-1). However, the lowest amount of breakages in longitudinal roots (4.5%) was found at that topper speed. The yaw angle of the root head cutting plane changed from 6.7º at the lowest investigated topper working speed to 9.1º at the highest speed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ prędkości roboczej dwurzędowego ogławiacza firmy Weremczuk na jakość ogławiania i uszkodzenia korzeni marchwi
marchew, ogławianie korzeni, uszkodzenia, zbiór marchwi
Określano wpływ prędkości roboczej w zakresie 0,15-0,29 m•s-1 dwurzędowego ogławiacza firmy Weremczuk do marchwi na jakość ogławiania i uszkodzenia korzeni marchwi odmiany Carotan. Najwięcej nie ogłowionych korzeni (21,3%) stwierdzono przy najniżej prędkości roboczej ogławiacza (0,15 m•s-1). Przy tej prędkości powstało najmniej pęknięć wzdłużnych korzeni (4,5%). Kąt odchylenia  płaszczyzny odcinania główek korzeni zmieniał się od 6,7° – przy najniżej badanej prędkości roboczej ogławiacza do 9,1° – przy najwyższej prędkości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top