RESEARCH PAPER
Response of onion and carrot on soil mulching and no-tillage cultivation system
 
More details
Hide details
1
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych AR, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 95-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In field experiment with onion and carrot cultivation on lessive soil derived from silly medium loam the effect of soil mulching and no-tillage cultivation on emergence, growth and yield was investigated. Weather conditions had a significant influence on the onion and carrot emergence. Application of cover crop mulches inconsiderable limited emergence of onion. Emergence and growth of both cultivated plants were higher under no-tillage cultivation. Soil mulching with Sinapis alba L., Phacelia tanacetifolia B. and Vicia saliva L. created favourable conditions for plants growing. Significant influence of weather conditions on total and marketable yield of onion and carrot roots was observed. No-tillage cultivation with Vicia saliva L. and Phacelia tanacetifolia B. mulches had a profitable effect on the yield of onion. The highest total and marketable yield of carrot roots was harvested from the plots with conventional soil cultivation. Cover crop mulches inconsiderable limited the yield of carrot roots. Among investigated cover crop mulches Avena saliva L. and Phacelia tanacetifolia B. had the greatest influence on the yield of carrot roots.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reakcja cebuli i marchwi na mulczowanie gleby i siew bezpośredni
mulczowanie, siew bezpośredni, cebula, marchew, plonowanie
W doświadczeniu polowym z uprawą cebuli i marchwi na glebie płowej badano wpływ mulczowania i siewu bezpośredniego na wschody, wzrost i plonowanie roślin. Mulczowanie gleby roślinami okrywowymi tylko nieznacznie ograniczyło wschody cebuli. Lepsze wschody i wzrost badanych roślin stwierdzono w uprawie z siewu bezpośredniego. Mulczowanie gleby roślinami okrywowymi w szczególności gorczycą białą, facelią i wyką siewną stymulowało wzrost obu badanych roślin. Warunki pogodowe miały istotny wpływ na plon ogólny i handlowy cebuli i marchwi. Uprawa zerowa z siewem bezpośrednim i zastosowane mulcze z wyki siewnej i facelii wywierały korzystny wpływ na plonowanie cebuli, natomiast największy plon ogólny i handlowy marchwi zebrano z obiektów z uprawą tradycyjną. Stosowane mulczc roślinne nieznacznie obniżały plonowanie marchwi. Wśród zastosowanych mulczów najkorzystniejszy wpływ na plon korzeni wywierały mulcze wytworzone z owsa i facelii.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top