RESEARCH PAPER
Impact of growth biostimulators and herbicide on edible potato yield
 
More details
Hide details
1
Department of Agriculture,, Pope John II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Polska
 
 
Final revision date: 2018-10-25
 
 
Acceptance date: 2018-10-26
 
 
Publication date: 2018-11-09
 
 
Corresponding author
Alicja Joanna Baranowska   

Zakład Rolnictwa, Katedra Nauk Technicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(4), 385-396
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of research was to define the influence treatment methods involving application of growth biostimulators and herbicide on the total yield of edible potato. The field research was conducted in 2015-2017 in the area of eastern Poland, in Lublin Voivodship. The experiments were performed in three replications using the randomized split-block method. Examined factors were: The examined factors included: I. factor – three early cultivars of edible potato (Owacja, Bellarosa, Vineta), II. factor – treatment methods involving application of growth biostimulators and herbicide: GreenOK-Universal Pro and Asahi SL as well as their combination with the Avatar 293 ZC herbicide. The highest total yield of tubers was obtained from object 4., where prior to sprouting, mechanical treatment was used, and after the final shaping of ridges and just before sprouting the Avatar 293 ZC herbicide was applied at a dose of 1.5 dm3 ha–1, and then after sprouting the GreenOK Universal-PRO was applied three times at doses: 0.10 dm3 ha–1 – full moon-end of seeding + 0.15 dm3 ha–1 – covering inter-rows + 0.15 dm3 ha–1 – formation of flower buds (an average of 41.8 t ha–1) and from the object 5., on which mechanical treatment was used to the seeding, and after the ultimate formation of furrows before seeding of potato plants, Avatar herbicide 293 was applied in a dose of 1.5 dm3 ha–1 (total yield amounted to, on average, 40.6 t ha–1). Potato cultivars cultivated in the experiment and meteorological conditions during the conducted tests also had a significant impact on the size of the total yield. Owacja noted the highest yields (an average of 41.4 t ha–1). The largest total yield was collected in 2016 (an average of 42.8 t ha–1). A significant influence of the experiment factors on the structure of large tuber yields was also found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ biostymulatorów wzrostu i herbicydu na plon ziemniaka jadalnego
ziemniak, plon ogólny, biostymulatory, herbicyd
Celem badań było określenie wpływu metod pielęgnacji z zastosowaniem biostymulatorów wzrostu i herbicydu na plon ogólny bulw trzech odmian ziemniaka jadalnego. Badania polowe przeprowadzono w latach 2015-2017 w rejonie Polski wschodniej, w województwie lubelskim. Doświadczenia założono metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I. czynnik – trzy wczesne odmiany ziemniaka jadalnego (Owacja, Bellarosa, Vineta), II. czynnik – metody pielęgnacji z zastosowaniem biostymulatorów wzrostu i herbicydu: GreenOk-Uniwersal Pro i Asahi SL oraz ich kombinacja z herbicydem Avatar 293 ZC. Największy plon ogólny bulw uzyskano na obiekcie 4., na którym do wschodów zastosowano pielęgnację mechaniczną, a po ostatecznym ukształtowaniu redlin tuż przed wschodami herbicyd Avatar 293 ZC w dawce 1,5 dm3·ha–1 i następnie po wschodach trzykrotnie aplikowano bioaktywator GreenOK Universal-PRO w dawkach: 0,10 dm3·ha–1 – pełnia-koniec wschodów + 0,15 dm3·ha–1 – zakrywanie międzyrzędzi + 0,15 dm3·ha–1 – zawiązywanie pąków kwiatowych (średnio 41,8 t·ha–1) oraz z obiektu 5., na którym do wschodów stosowano pielęgnację mechaniczną, a po ostatecznym ukształtowaniu redlin przed wschodami roślin ziemniaka aplikowano herbicyd Avatar 293 ZC w dawce 1,5 dm3·ha–1 (średnio 40,6 t·ha–1). Na wielkość plonu ogólnego istotny wpływ miały również uprawiane w doświadczeniu odmiany ziemniaka oraz warunki meteorologiczne podczas prowadzenia badań. Najwyżej plonowała Owacja (średnio 41,4 t·ha–1). Największy plon ogólny zebrano w 2016 roku (średnio 42,8 t·ha–1). Stwierdzono również istotny wpływ czynników doświadczenia na strukturę plonu bulw dużych.
 
REFERENCES (37)
1.
Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M., 1998. Agrometeorology (in Polish). PWN, Warsaw.
 
2.
Condor A. F., Perez P. G., Lokare Ch., 2006. Effective Microorganisms: Myth or reality. Revista Peruana de Biologia, 14(2), 315-320.
 
3.
Đalovic I., Miloševič D., Macák M., Týr Š., 2008. Impact of weed control on potato infestation and yield. RJAS, 40(1), 385-388.
 
4.
Filipczak J., Żurawicz E., Sas Paszt L., 2016. Impact of Selected Biostimulators on Growth and Yielding of „Elkat” Strawberry (in Polish). Zesz. Nauk. Inst. Ogrod., 24, 43-58.
 
5.
Frąckowiak-Pawlak K., 2011. The Results of Multi-year Experiments with UGmax (in Polish). Poradnik Gospodarski, 2, 11.
 
6.
Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Mystkowska I., Dołęga H., 2017. Impact of Herbicides and Growth Biostimulators on Limitation of Infestation and on Yielding of Edible Potato (in Polish). Fragm. Agron., 34(4), 59-66.
 
7.
Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Dołęga H., 2018. Occurrence of defects of potato tubers in conditions of application of herbicides and biostimulants. Acta Sci. Pol. Agricultura, 17(1), 13-22.
 
8.
Kalinowski K., Wadas W., 2017. Effect of Tytanit® on the yield and yield components of very early-maturing potato cultivars. J. Central Europ. Agricul., 18(2), 441-459, doi:10.5513/JCEA01/ 18.2.1917.
 
9.
Kocoń A., Jadczyszyn T., 2015. The Impact of Microbiological Preparations, Methods of Their Use and the Doses of Nitrogen Fertilization on the Content of Assimilated Phosphorus in Soil and Other Selected Indicators of Chemical Soil Fertility (in Polish). Polish Journal of Agronomy, 21, 11-18.
 
10.
Kołodziejczyk M., 2013. Phenotypic Variability in Yielding, Chemical Composition and Quality Attributes of Selected Medium Late Tubers (in Polish). Acta Agroph., 20(3), 411-422.
 
11.
Kołodziejczyk M., 2014. Effectiveness of nitrogen fertilization and application of microbial preparations in potato cultivation. Turk. J. Agric. For., 38, 299-310, doi:10.3906/tar-1305-105.
 
12.
Kowalska J., 2016. Effect of fertilization and microbiological bio-stimulators on healthiness and yield of organic potato (in Polish). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 56(2), 230-235.
 
13.
Krzysztofik B., 2009. The Effect of Tillage on the Degree of Uniformity of the Tuber Size and Starch Yield (in Polish). Acta Agroph., 14(2), 355-365.
 
14.
Kundzewicz Z.W., Matczak P., 2010. Threats of Natural Extreme Events (in Polish). Nauka, 4, 77-86.
 
15.
Maciejewski T., Szukała J., Jarosz A., 2007. Influence of biostimulators Asahi SL and Atonik SL on qualitative features of tubers of potatoes. J. Res. Appl. Agric. Eng., 52(3), 109-112.
 
16.
Marjańska-Cichoń B., Sapieha-Waszkiewicz A., 2010. The Effect of preparations Asahi SL and Tytanit on the Growth and Yielding of Strawberry Variety Salut (in Polish). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 50(1), 383-388.
 
17.
Matyjaszczyk E., 2015. Introduction of Biostimulators for Trade in Poland. The Current Situation and Legal Considerations (in Polish). Przemysł Chemiczny, 94(10), 1841-1844.
 
18.
Matysiak K., Adamczewski K., 2010. The Effect of Plant Growth and Development Regulators Moddus 250 EC, Kelpak SL, Algaminoplant, Humiplant and Yeald Plus on Yielding and size of Potato Tubers (in Polish). Ziemniak Polski, 1, 28-33.
 
19.
Matysiak K., Adamczewski K., Kaczmarek S., 2011. The Influence of Biostimulator Asahi SL on Yielding and Selected Quantitative and Qualitative Features of Selected Agricultural Plants Cultivated in Wielkopolska (in Polish). Progress in Plant Protection, 51 (4), 1849-1857.
 
20.
Mikos-Bielak M., 2005. Exogenous growth regulators in potato cultivation. Annales UMCS, Sec. E, 60, 281-292.
 
21.
Mikos-Bielak M., Czeczko R., 2002. The Analysis of the Applicability of Atonik-Asahi Growth Stimulator in Cultivation of Potato (in Polish). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489, 157-164.
 
22.
Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H., Skrzypczak W., 2007. The Influence of biological and chemical seed primers on Vigour Parameters of Cereal Grains (in Polish). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 47(2), 235-239.
 
23.
Pieńkowska M., 2017. Potential of natural plant extracts for health and vigour improvement of seed material of agricultural crops. Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 43-59.
 
24.
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, 2017. Characteristics of the Polish National Register of Cultivars (in Polish). Issue XX. Jadwisin. IHAR.
 
25.
Pszczółkowski P., Sawicka B., 2018. The effect of application of biopreparations and fungicides on the yield and selected parameters of seed value of seed potatoes. Acta Agroph., 25(2), 239-255, doi:10.31545/aagr/93104.
 
26.
Puła J., Skowera B. (2004). Variability of the Quality Characteristics of Potato Tubers of Mila Variety Cultivated in Light Soil, depending on Weather Conditions (in Polish). Acta Agroph., 3(2), 359-366.
 
27.
Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development on the detailed requirements in the scope of Trade Quality of Potatoes (in Polish). 2003. (Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 2003 roku).
 
28.
Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T., 2017. Analysis of genotype-environment interaction for the yield of medium early potato cultivars. Biul. IHAR, 281, 59-68.
 
29.
Schenck M., Müller T., 2009. Impact of effective microorganisms and other biofertilizers on soil microbial characteristics, organic-matter decomposition and plant growth. J. Plant Nutr. Soil Sci., 172, 704-712, doi:10.1002/jpln.200800021.
 
30.
Skowera B., Kopcińska J., Ziernicka-Wojtaszek A., Wojkowski J., 2016. Shortages and Surpluses of Rainfalls During the Growing Season of late potato in Opole Voivodeship (1981-2010) (in Polish). Acta. Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(3), 137-149, doi:10.15576/ASP.FC/2016.15.3.137.
 
31.
Traon D., Amat L., Zotz F., Jardin P., 2014. A legal framework for plant biostimulants and agronomic fertilizer additives in the EU, Report for the European Commission Enterprise & Industry Directorate – General, Arcadia International.
 
32.
Trawczyński C., 2014. Impact of amino acid biostimulators – Tecamin – on the Yield and Quality of Potato (in Polish). Ziemniak Polski, 3, 29-34.
 
33.
Urbanowicz J., 2010. Response of potato cultivars to applied pesticides (in Polish). Ziemniak Polski. 2, 31-34.
 
34.
Zarzecka K., Gugała M. 2012. Yield-forming Impact of Soil Fertilizer UGmax in the cultivation of Potato (in Polish). Inżynieria ekologiczna, 28, 144-148.
 
35.
Zarzecka K., Gugała M., Dołęga H., 2013. Control of the Degree of Potato Infestation by the Use of Herbicides (in Polish). Biul. IHAR, 267, 113-119.
 
36.
Zydlik Z., Zydlik P., 2013. The effect of microbiological products on soil properties in the conditions of replant disease. Zemdirbyste-Agriculture, 100(1), 19-24, doi:10.13080/z-a.2013.100.003.
 
37.
Żurawicz E., Masny A., Basak A. 2004. Productivity stimulation in strawberry by application of plant bioregulators. Acta Horticulturae, 653, 155-160, doi:10.17660/ActaHortic.2004.653.21.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top