Hysteresis of the selected wegetable flesh samples
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 707-716
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Properties of the cyclically loaded plant tissue may be described by a degree of elasticity and conventional coefficient of direct elasticity EC. This paper presents calculations of the breaking stress in the strength test together with some selected physical properties of eight vegetable species. On the basis of hysteresis σ-ε, it was confirmed that the potential for energy accumulation was similar in the material tested. The conventional coefficient EC characterized the actual value of the deformation resistance and enabled calculations of energy expended during the selected technological processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Histereza odkształceń miąższu wybranych warzyw
warzywa, histereza, moduł sprężystości
Przebieg odkształcenia tkanki miękiszowej, poddanej cyklicznym osiowym obciążeniom, może być charakteryzowany stopniem elastyczności i umownym współczynnikiem sprężystości EC. Przedstawiono wyniki obliczeń naprężenia doraźnego, wyznaczonego w próbie wytrzymałościowej oraz wybrane właściwości fizyczne miąższu ośmiu gatunków warzyw. Na podstawie testu histerezy σ-ε stwierdzono, że występują zbliżone możliwości kumulacji energii sprężystej przez badany materiał. Umowny współczynnik EC jest miarą oporu mechanicznego na zadane obciążenie, umożliwia obliczenie nakładów energetycznych przy realizacji wybranych procesów technologicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top