RESEARCH PAPER
Hysteresis effect of soil water potential-moisture characteristics for different aggregates fractions of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 253-263
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hysteresis effect of soil water potential-moisture characteristics for different aggregate fractions of Eutric Casmbisol and Gleyic Phaeozem was presented. It was concluded that neglecting the hysteresis effect can lead to erratic estimation of water content as high as 40% in relative terms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wielkość efektu histerezy charakterystyk potencjał wody glebowej-wilgotność różnych frakcji agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi
histereza, osuszanie i nawilżanie, Retencja wody
Przedstawiono wielkość efektu histerezy charakterystyk potencjał wody glebowej-wilgotność dla różnych frakcji agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi. Stwierdzono, że nie uwzględnianie tego efektu może prowadzić do błędów względnych dochodzących do 40% przy ocenie ilości wody retencjonowanej w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top