How to well formulate the problem of relaxation spectrum identification of viscoelastic plant materials
 
More details
Hide details
1
Department of Technical Science, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 50A, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 217-227
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As it was emphasized in the first part of this paper, the problem of relaxation spectrum determination is the practical problem of reconstructing the solution of Fredholm integral equation of the first kind of convolution type from time-measured data. This problem is known to be severely ill-posed. This means that in particular small changes in measured relaxation modulus can lead to arbitrarily large changes in the relaxation spectrum. In remedy, some reduction of the admissible solutions set or respective regularization of the original problem can be used. In this paper both the techniques are used simultaneously. A finite-dimensional approximation of the spectrum by the linear combination of orthogonal functions is combined with Tikhonov regularization. A resulting simple identification scheme is outlined. The effectiveness of the method is demonstrated through the computation of the relaxation spectrum of a sugar beet root sample in the state of uniaxial strain. A numerical example of determining the Gaussian relaxation spectrum is also enclosed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jak dobrze postawić Problem identyfikacji spektrum relaksacji roślinnych materiałów lepkosprężystych
lepkosprężystość, spektrum relaksacji, problem źle postawiony, regularyzacja
W pracy rozważa się problem wyznaczania spektrum relaksacji materiałów lepkosprężytych na podstawie dyskretnych zakłóconych pomiarów modułu relaksacji zgromadzonych w teście relaksacji naprężeń. Zadanie to jest źle postawionym problemem odwrotnym. Celem pracy jest przedstawienie remedium, jakim jest ograniczenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych i zastosowanie techniki regularyzacji. Skuteczność tego podejścia zilustrowano na przykładzie numerycznym oraz dla zadania identyfikacji spektrum relaksacji próbki buraka cukrowego odmiany Janus badanego w stanie jednoosiowego odkształcenia w warunkach obciążeń udarowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top