Viscoelastic retardation phenomena in maize starch and guar gum model system
 
More details
Hide details
1
Department of Engineering and Machinery in Food Industry, University of Agriculture, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 573-578
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents some aspects of retardation and linear viscoelasticity of maize starch and guar gum water solutions. Frequently, the determination of material characteristic function, such as the molecular mass distribution of a polymeric sample, or the retardation spectrum of a viscoelastic fluid, leads to an ill-posed problem. The determination of the retardation spectrum, L(l), was analysed using data from a creep test. The linear viscoelasticity behaviour of maize starch and guar gum solutions was investigated as a function of time and biopolymer concentrations. The rheological experiments were performed using RheoStress RS150 rheometer. Using the regularization method, the retardation spectra were obtained by fitting the continuous Burger model.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Lepkosprężyste zjawiska retardacyjne w modelowym układzie skrobia kukurydziana-guma guar
lepkosprężystość, regularyzacja, skrobia, guma guar
W pracy przedstawiono wyniki badań lepkosprężystości wodnych roztworów skrobi kukurydzianej z dodatkiem gumy guar. Modelowe układy skrobi i hydrokoloidu o różnych stężeniach poddano testowi pełzania. Do uzyskanych wyników dopasowano ciągły model Burger'a, co pozwoliło wyznaczyć widmo retardacyjne. Obliczenia przeprowadzono metodą regularyzacji. Analiza spektralna wykazała obszary nagromadzenia procesów retardacyjnych. Stwierdzono również zmniejszenie podatności na pełzanie w miarę zwiększania ilości gumy guar w układzie. Ze wzrostem koncentracji hydrokoloidu nie zaobserwowano powstawania nowych pików w widmie retardacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top