Grain quality of durum wheat cv. Lloyd depending on the tillage systems and forecrop
 
More details
Hide details
1
Department Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 229–235
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field experiment with durum wheat (cv. Lloyd) was conducted in 2007-2009 at the Experimental Station Uhrusk. Experimental factors were: I. tillage system: ploughing tillage and ploughless tillage, II. forecrop: peas and soybeans. Ploughing tillage increased test weight of grains of durum wheat, total ash content, grain uniformity of durum wheat, and glassines of grain in relation to ploughless tillage. The forecrops also influenced the grain quality. Higher contents of total protein and wet gluten were characteristic of durum wheat after soybean than after pea. In durum wheat grain the total ash content and falling number were higher after peas than after soybean.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Lloyd w zależności od uprawy roli i przedplonu
pszenica twarda, przedplon, uprawa roli, jakość ziarna
Doświadczenie polowe z udziałem pszenicy twardej odmiany Lloyd prze-prowadzono w latach 2007-2009 w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk. Badanymi czynnikami były: I. systemy uprawy roli: płużny i bezpłużny, II. przedplony: groch i soja. Wykazono, że płużna uprawa roli zwiększała gęstość ziarna pszenicy twardej, zawartość popiołu całkowitego w ziarnie oraz wyrównanie i szklistość ziarna, w stosunku do uprawy bezpłużnej. Na jakość ziarna wpływały również przedplony. Większą zawartością białka ogółem i glutenu mokrego charakteryzowało się ziarno pszenicy zebrane w stanowisku po soi niż po grochu. Z kolei po grochu ziarno odznaczało się wyższą zawrtością popiołu ogółem i wyższą wartością liczby opadania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125